Kwaliteit

Kwaliteit

HKZ ISO 9001 logo Kraamzorg De 9 Maanden is HKZ gecertificeerd en werkt volgens een kwaliteitsmanagementsysteem. Dat betekent dat wij voldoen aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn.
Wij voldoen aan eisen die gesteld worden door cliënten en wij verbeteren continu onze zorg- en dienstverlening. Daarnaast werken wij volgens de vijf standaarden van het Baby Friendly Hospital Inititative-programma van Unicef/WHO.

Scholing en deskundigheidsbevordering

Al onze kraamverzorgenden staan geregistreerd in het kwaliteitsregister kraamverzorgenden. Daarnaast worden ze steeds bijgeschoold op diverse belangrijke onderwerpen. De kraamverzorgenden werken volgens protocollen en richtlijnen die continu actueel gehouden worden vanuit landelijke richtlijnen en die in de regio vanuit de Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) worden afgesproken.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om onze kwaliteit te kunnen meten, is jouw mening essentieel. Daarom ontvang je na de kraamperiode een enquête. Daarin kun je aangeven wat jij goed, en niet goed vindt aan onze zorg, zodat we continu de zorg kunnen optimaliseren.

Privacy

Kraamzorg De 9 Maanden heeft persoonlijke gegevens van je nodig om jou kraamzorg te kunnen bieden. Onze medewerkers houden zich daarbij aan de regels van de wet.

Uitgebreide informatie hierover kun je lezen in de algemene voorwaarden, het privacyreglement en de gedragscode

Lees hier de algemene voorwaarden: NL / ENG
Lees hier het privacy reglement: Klik hier
Lees hier de gedragscode: Klik hier

Klacht

Wij streven kraamzorg van zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren zodat we aan jouw wensen kunnen voldoen. Mocht je toch niet tevreden zijn over onze kraamzorg, dan vinden wij het belangrijk dat je dit aan ons meldt, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Wij raden je aan dit zo snel mogelijk te bespreken met de kraamverzorgster. Een gesprek werkt vaak verhelderend. De verloskundige kan hierbij eventueel ondersteunen.

Mocht dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij onze directie. Kraamzorg De 9 Maanden, tav CSS Ouwerkerk, Boerhaavelaan 96, 3843AP Harderwijk.

Of bij onze klachtenfunctionaris de heer J. Kramer (bij voorkeur) via joop@geboortezorgplus.nl of schriftelijk sturen naar Geboortezorgplus, Hasselaarsweg 18, 1704 DW  Heerhugowaard.

Komt ook daarmee geen bevredigende oplossing, dan kun je je klacht schriftelijk sturen aan de geschillencommissie via onze Brancheorganisatie. Geschillencommissie Verpleging, verzorging en Geboortezorg. De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Meer lezen over het klachtenreglement? Klik hier

Interne meldregeling

Onze kraamzorgorganisatie beschikt over een klokkenluidersregeling. De Klokkenluidersregeling regelt dat medewerkers te goeder trouw melding kunnen maken van redelijke vermoedens van misstanden binnen de organisatie, zonder hiervan schade te ondervinden. Lees hier de Klokkenluidersregeling.

Zorgverzekering

Kraamzorg De 9 Maanden levert de zorg bij jou. Onze kraamzorgorganisatie heeft een franchiseovereenkomst met Geboortezorgplus Nederland B.V. In geval van contact met je zorgverzekeraar, meld dan dat de geleverde kraamzorg zal worden gedeclareerd door Geboortezorgplus Nederland B.V. (bij jouw zorgverzekeraar gecontracteerd onder nummer 33006297).

Kraamzorg wordt voor het grootste deel vergoed vanuit de basisverzekering van de moeder. Je bent wettelijk verplicht over geleverde kraamzorguren een eigen bijdrage te betalen (vastgesteld door Nza). Wil je meer informatie over de hoogte van de eigen bijdrage, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.
Zorguren die niet door je verzekeraar worden vergoed, worden rechtstreeks bij jou in rekening gebracht.

Producten

Op dit moment zijn er nog geen producten te huur of te koop. Binnenkort kun je hier kraamzorgproducten kopen of bestellen.

Aandachtsfunctionaris en meldcode

Binnen onze organisatie werken wij met een meldcode: Dat wil zeggen dat we de gezondheid en het welzijn van moeder en de baby goed in de gaten houden. Wanneer wij een vermoeden hebben dat er extra hulp nodig is voor een veilige en gezonde start voor moeder en baby, bespreken wij dit met moeder.

Wij hebben een aandachtsfunctionaris binnen onze organisatie die onze kraamverzorgsters ondersteuning kan geven indien zij vragen hebben welke route en hulp het best past. De kraamverzorgster legt altijd aan moeder uit wat ze gaat doen en waarom, de aandachtsfunctionaris is haar hulplijn.

Onze aandachtsfunctionaris is gecertificeerd en actueel opgeleid om gezinnen samen met onze kraamverzorgsters zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Binnen onze organisatie is Bianca Born - Bos opgeleid als aandachtsfuntionares. Tevens kan zij ook ondersteuning bieden aan (kraam)organisaties die zelf geen aandachtsfunctionaris in dienst hebben."

Contact

Kraamzorg De 9 maanden
Boerhaavelaan 96
3843 AP Harderwijk

0341-239003
info@kraamzorg-de9maanden.nl

Kraamzorg De 9 Maanden is een eigen organisatie, maar werkt nauw samen met ketenpartners en andere (kraamzorg)organisaties. Zo is Kraamzorg De 9 Maanden onderdeel van Geboortezorgplus, die contracten heeft met alle zorgverzekeraars en ons ondersteuning biedt bij kwaliteitszaken en administratie.
Zo kunnen wij alle aandacht richten op het verlenen van zorg.

BO geboortezorg logo HKZ ISO 9001 logo Optimale start logo

© Kraamzorg De 9 maanden 2024

menu