Kraamzorg

Wat kun je van ons verwachten?

Persoonlijke zorg en service staan bij ons hoog in het vaandel. Uit ervaring is gebleken dat het prettig is om met een vaste kraamverzorgster te maken te hebben. Daarom streven wij ernaar dat de zorg de gehele kraamperiode door dezelfde kraamverzorgster wordt gegeven. Er verandert immers al genoeg!

Alle kraamverzorgster die via Kraamzorg De 9 Maanden werken hebben een gedegen, professionele opleiding gevolgd en bieden kraamzorg van zeer hoge kwaliteit.

Het takenpakket van de kraamverzorgster is afhankelijk van je eigen wensen. In overleg met de kraamverzorgster bepaal je wat haar taken zullen zijn. Verder zal de kraamverzorgster je ruimschoots voorzien van adviezen en tips omtrent de voeding en verzorging van je baby. Je kunt met alle vragen over de kraamtijd en de tijd erna bij de kraamverzorgster terecht. De kraamverzorgster zorgt ervoor dat je na afloop van de kraamtijd de verzorging van je kindje vol vertrouwen kunt voortzetten.

Download hier de informatiefolder

Het landelijk indicatieprotocol

Met grote zorgvuldigheid hebben alle kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in Nederland een landelijk indicatieprotocol kraamzorg ontwikkeld; een handleiding waarmee op dezelfde manier wordt bepaald welke kraamzorg nodig is. Voor elke individuele situatie opnieuw en met een rechtvaardige en uniforme verdeling van de beschikbare middelen en capaciteit. Hierdoor kan iedereen rekenen op kraamzorg op maat. Wélke kraamzorg voor jou van toepassing is wordt zo objectief mogelijk bepaald met het landelijk indicatieprotocol kraamzorg.

Hoe gaat het in de praktijk?

Het landelijk indicatieprotocol is de leidraad, waarmee de inhoud van de zorg en het aantal uren zorg van de kraamzorg, die nodig is, wordt beoordeeld. Op drie momenten wordt gekeken hoeveel en welke kraamzorg nodig is: de indicatiestelling. De eerste keer is dat bij het intakegesprek tijdens de zwangerschap, uiterlijk voor de 34ste week.

Omdat niet alles vóór de bevalling bekend is, wordt ook op twee andere momenten gekeken welke zorg nodig is. Dat gebeurt op de dag van de bevalling én op de derde of vierde dag erna. Pas dan is helder wat moeder en kind écht nodig hebben. Jouw verloskundige (of huisarts) en kraamverzorgster doen samen deze tweede en derde inschatting. Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast aan de nieuwe zorgvraag. Dat noemen we een herindicatie. Dit kan betekenen dat je alsnog meer kraamzorg krijgt, dan oorspronkelijk is toegezegd.

Minder kan ook voorkomen, namelijk als het oorspronkelijke voorgestelde pakket niet nodig blijkt. In het kraamzorgdossier komt precies te staan welke kraamzorg je krijgt en waarom. Dan kan altijd worden getoetst hoe het is gegaan.

Het intakegesprek

Bij een tijdige inschrijving zal voor de 34ste week van jouw zwangerschap het intakegesprek plaatsvinden. Onze intaker komt bij jou op huisbezoek (als het jouw eerste bevalling is) of neemt de intake telefonisch af. Wij nemen bijtijds contact met jou op om hiervoor een afspraak te maken.

Tijdens dit eerste persoonlijke gesprek worden jouw wensen en vragen besproken. Er worden afspraken gemaakt over de omvang van de kraamzorg. Dat gebeurt aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Kraamzorg en mantelzorg

Iedereen in Nederland heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat moeder en kind thuis de verzorging, begeleiding en ondersteuning krijgen, die nodig is. De mensen die kraamzorg geven zijn daar speciaal voor opgeleid.

De kraamvrouw is zélf verantwoordelijk voor het regelen van die mantelzorg, net als in andere zorgsituaties. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren.

De kraamverzorgster doet de basis huishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld.

Het is belangrijk dat je zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen je eigen omgeving voor de periode na de bevalling.

Kraamzorg op maat

Kraamzorg op maat leidt ertoe dat je de kraamzorg krijgt, die nodig is om jou en je kind een goede start te geven. De kraamzorg biedt daarbij ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en een aantal basis huishoudelijke taken.

De kraamverzorgster kijkt naar wat er in jouw situatie aan de hand is, zodat zij ook de verloskundige en jeugdgezondheidszorg goed kan informeren over het verloop van het kraambed. De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgster zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Als alles bij de bevalling goed verloopt ontvang je kraamzorg met een basis-omvang van 49 uur. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan.

Extra ondersteuning

Kraamzorg is een noodzakelijke zorg, voor moeder en kind. Voor cliënten die extra begeleiding nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege een taalbarrière of sociaal-economische omstandigheden, zijn wij er ook. Onze kraamverzorgenden hebben de ervaring en kennis om de nodige ondersteuning te kunnen geven.

De Zorgwijzer

Na je aanmelding ontvang je op meerdere momenten emails met informatie. Onder andere over het aanmaken van een account voor het digitale kraamdossier. In dit kraamdossier kunnen jullie, de ouders en de kraamverzorgster de dagelijkse belevenissen en de conditie van jou en je kindje rapporteren.

Het aanmaken van en inloggen op je account kun je via dit webadres doen:

kraamzorgde9maandengeboortezorgplus.mijngeboortezorg.nl

Voor instructies zie de bijlage in je 20 weken informatiemail.
Daarnaast worden in het kraamdossier afspraken over bijvoorbeeld de uren zorg, nuttige tips, antwoorden op je vragen en adviezen toegevoegd. Je kunt ook zelf hierin je eigen ervaringen en bijvoorbeeld de nachtelijke voedingen en verschoningen registreren. Zo kan je kraamverzorgster voordat ze weer een nieuwe dag bij jullie begint, zien hoe de nacht geweest is. Ook je verloskundige kan door in te loggen de medische controles in de gaten houden en dingen van afstand kortsluiten met jou en je kraamverzorgster.

Uiteindelijk heb je na je kraamtijd een handig digitaal naslagwerk om nog eens in terug te kijken.

 

Voorlichting

Over verschillende onderwerpen geven wij voorlichting. Al tijdens de zwangerschap kun je bij ons op de verloskundigenpraktijk terecht voor de informatie over de bevalling en kraamtijd.

Wij organiseren ook om de maand een voorlichtingsavond over de bevalling en de kraamtijd. Voor veel aanstaande ouders is de kraamtijd toch nog een beetje ‘ver van hun bed’. Als de baby dan geboren is zien wij vaak dat ze toch overvallen worden door alles wat in de kraamweek nog gebeurt. Dit willen we voorkomen door jullie tijdens de informatieavond toch alvast een inkijkje te geven in die bijzondere, maar intensieve tijd.

De uitnodiging voor deze avonden ontvangen jullie tijdens je controles bij de verloskundige.

 

Tijdens de kraamweek wordt bij jullie baby de hielprik en gehoortest afgenomen. Dit gebeurt bij jullie thuis door een screening medewerker van de Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ). Na aangifte bij de burgerlijke stand, wordt jullie kindje automatisch meegenomen in hun planning. Dit geldt ook voor afspraken bij het consultatiebureau. Voor de informatiefolder over de screening (in vier talen te downloaden) klik hier

 

Contact

Kraamzorg De 9 maanden
Boerhaavelaan 96
3843 AP Harderwijk

0341-239003
info@kraamzorg-de9maanden.nl

Kraamzorg De 9 Maanden is een eigen organisatie, maar werkt nauw samen met ketenpartners en andere (kraamzorg)organisaties. Zo is Kraamzorg De 9 Maanden onderdeel van Geboortezorgplus, die contracten heeft met alle zorgverzekeraars en ons ondersteuning biedt bij kwaliteitszaken en administratie.
Zo kunnen wij alle aandacht richten op het verlenen van zorg.

BO geboortezorg logo HKZ ISO 9001 logo Optimale start logo

© Kraamzorg De 9 maanden 2024

menu